GMO soja jeftinija 120 EUR, nećemo znati šta jedemo

Izmene zakona o GMO hrani doneće mnogobrojne izmene, a šta nas čeka, ima li razloga za strah i šta će eventualne izmene doneti proizvođaćima i potrošačima?