TV program
06:00 Play lista (R)
07:45 No Comment
08:00 Dobra zemlja (R)
09:00 Fora i fauna
09:30 Crtani filmovi
11:20 12 Film Film: Vodeni svet (R)
13:45 12 Serija Serija: Kud puklo da puklo
14:35 12 Galileo (R)
15:30 12 Kviz: Stolice (R)
16:00 Vesti
16:25 Sportski pregled
16:40 12 Idiot TV
17:00 12 Galileo
18:00 TV Čorba (R)
18:30 Kviz: Stolice
19:05 12 Serija Serija: Konak kod Hilmije
20:10 12 Serija Serija: Čikago u plamenu
21:00 12 Film Film: Divljaci
23:20 12 Serija Serija: Konak kod Hilmije (R)
00:00 12 Serija Serija: Čikago u plamenu (R)
00:50 Kviz: Stolice (R)
01:20 12 Vice
02:00 12 TV Čorba (R)
02:20 12 Play TV
04:15 Galileo (R)
05:35 12 No Comment (R)