Presek

Na svakih sat vremena

Vesti, pod nazivom „Presek“, koje se emituju pet minuta pre punog sata, kratak su format najvažnijih događaja iz zemlje i sveta.

Presek

Iz sata u sat dopunjujemo ih novim informacijama i tako postižemo aktuelnost, koja, cenimo, doprinosi i većoj gledanosti.

U okviru ove kratke forme, u popodnevnim satima, pored politike, ekonomije i sporta, upotpunjujemo ih zanimljivostima iz sveta nauke i kulture.

Naš moto je - jezgrovito, sadržajno, bez suvišnih detalja, ali dovoljno da u pet minuta informišemo gledaoce o najvažnijim događajima. A sve u susret gledaocima, koji su sve zainteresovaniji za kraće formate informativnog pregleda.