O2.TV lica

Suzana Trnini

Autorka i voditeljka emisije „Kaiprst“. Tokom izborne kampanje vodila je politiki talk show „Odluka 2012“. Reporterka je sa politikih deavanja i zasedanja Skuptine Srbije. U 2012. godini, u anketi magazina Status, izabrana je za novinarku godine.

Dugogodinji je izveta o politikim deavanjima u zemlji. Iskustva - od 1996. Godine - sticala u dnevnim, mesenim novinama, kao i u Novinskoj agenciji Beta.

Najdui reporterski sta stekla izvetavanjem iz Skuptine Srbije, kao i iz

skuptine nekadanje savezne drave.

Kao reporter izvetavala tokom najbitnijih i najdramitinijih deavanja u Srbiji –

od graanskih i studentskih demonstracija zbog izborne krae 1996-97, preko

revolucije 5. oktobra, hapenja i isporuivanja Slobodana Miloevia Hakom

tribunalu, ubistva prvog demokratskog premijera Srbije Zorana inia.

Kao najvei profesionalni uspeh izdvaja izvetaj koji je ponukao predstavnike vlasti

da promene Zakon o porodici.

Diplomirala na Fakultetu politikih nauka Univerziteta u Beogradu, na temu „Graenje imida politikih lidera u izbornim kampanjama“, na predmetu Politiki marketing.

Prethodno diplomirala na Vioj pedagokoj koli u apcu.

Roena 10.avgusta 1973. u Beu (Austrija).

Udata za Damira. Stefanova i Vidova mama.