O2.TV lica

Ivana Konstantinovi

2000. dolazi na B92, gde radi u Informativnoj redakciji Televizije. Kao reporterka izvetavala je sa svih najznaajnijih dogaaja kao to su: hapenje Slobodana Miloevia, 5. oktobar, ubistvo premijera Srbije Zorana inia, iz Skuptine Srbije, sa svih izbora u Srbiji (lokalnih, parlamentarnih, predsednikih, od 1996. do danas), sa izbora u Crnoj Gori (parlamentarnih i predsednikih 2002), refenrenduma u Crnoj Gori 2005... Pravila je reportae iz Crne Gore (o politikoj i socijalnoj situaciji) i Finske (o ljudskim pravima).

Od oktobra 2004. godine Ivana radi kao prezenterka i urednica vesti.

Autorka je filma "Batinom protiv razliitosti", koji je nagraen 2002. godine na Meunarodnom festivalu nezavisnih TV produkcija u Koicama.

Od 1996. do 1999. radila je kao novinarka na TV BK u informativnoj i dokumentarnoj redakciji.

Novinarstvom je poela da se bavi 1995. na Radio Indeksu, u informativnoj redakciji.

Roena je u Beogradu, septembra 1976. Diplomirala je na Fakultetu politikih nauka, smer meunarodni odnosi. Teno govori engleski jezik, razume ruski.

Voli da ivi punim pluima.