O2.TV lica

Aleksandra Stanii

Aleksandra Stanii roena 13. septembra 1987. godine u aku. Odrasla u Luanima, gde je zavrila osnovnu, a u Poegi srednju kolu. U Beogradu je zavrila Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a tokom studija volontirala je u humanitarnoj organizaciji ’’Deje srce’’ koja obuhvata pomo osobama sa smetnjama u razvoju. Aktivno je uestvovala u realizaciji programa koji su imali za cilj da na zanimljiv nain osobi sa smetnjama priblii sadraje koji e joj pomoi u aktivnostima pripreme za samostalni ivot, kao i i u realizaciji zabavnih i kulturnih deavanja. Veliki deo svog ivota posvetila je sportu, pre svega karateu kojim se uspeno bavila deset godina.

U avgustu 2013. godine prijavila se na konkurs za TV lice na Prvoj srpskoj televiziji, gde je meu velikim brojem kandidata ula u najui izbor i zapoela praksu tokom koje je prola kroz programe zabavnog i informativnog karaktera. Oprobala se u emisijama ’’Exkluziv’’ i ’’Loto’’, a potom poinje da radi vremensku prognozu na televiziji B92.

Aleksandra je veoma brzo napredovala u profesionalnom smislu i pokazala se kao odlian i talentovan voditelj I novinar to joj je otvorilo vrata ka novim izazovima. Tako emo Aleksandru Stanii uz takoe novog, mladog kolegu Radovana Seratlia gledati od ponedeljka, 11. septembra svakog radnog dana u 16h i 22h i vikendom u 16h u vestima O2 televizije. Nova lica unee novu energiju na O2 televiziji koja e brzo osvojiti srca gledalaca dinaminim i raznolikim programskim sadrajem.