Impresum

Radiodifuzno preduzeće „B92“ a.d. Beograd, Autoput za Zagreb 22.

  • Manja Grčić, Izvršni direktor
  • Katarina Pavlović, Direktor programa
  • Ivan Ivanović, Direktor zabavnog progarma
  • Dimitrios Papadopoulos, Direktor Finansija
  • Jasmina Koprivica, Direktor Web portala
  • Zoran Baranac, Direktor informativnog programa

Izvršavanje obaveza koje O2.TV ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Frekvencije/kanali na kojima se emituje program: Goč, kanal 69; Beograd-Stojčino brdo, kanal 63; Nova Varoš, kanal 28; Šutenovačko brdo, kanal 29; Gučevo, kanal 33; Novi Beograd-Geneks, kanal 26; Beograd-Kanarevo brdo, kanal 37; Sombor-grad, kanal 42; Kopaonik-Gobelja, kanal 49; Priboj-Bić, kanal 22; Subotica, kanal 22; Prijepolje-Gradina, kanal 24; Žeželj, kanal 42; Kosmaj, kanal 55; Vranje-Pljačkovica, kanal 57; Ovčar, kanal 58; Avala, kanal 57; Kladovo, kanal 65; Jastrebac, kanal 42; Požarevac-Čačalica, kanal 52; Užice-Zabučje, kanal 48; Vršac-Breg, kanal 46; Kikinda, kanal 44; Rudnik, kanal 63; Crni vrh-Pirot, kanal 66; Tupižnica, kanal 48; Besna kobila, kanal 69; Tornik, kanal 63; Deli Jovan, kanal 66; Valjeno-Pećina, kanal 49; Crni vrh-Jagodina, kanal 61; Raška-Gradac, kanal 68; Crveni čot, kanal 66; Čoka Vinjilor, kanal 65; Bajina Bašta, kanal 27.